Thursday, July 14, 2011

Guilin (Guangxi) Orphanage Foster Families

We have foster family contact information for the following children adopted from the Guilin orphanage, Guangxi Province:

Chen Chang (陈畅)
Chen Gui Yu (陈桂玉)
Chen Hong (陈红)
Chen JiA (陈佳)
Chen Lian (陈莲) (P)
Chen Mei (陈媚)
Chen Shi (陈师)
Chen Zi Ai (陈子嫒)
Chen Zi Fei (陈子菲)
Chen Zi Li (陈子丽)
Chen Zi Ting (陈子婷)
Chu Gui (禇归)
Chu Ling Ling (禇灵灵)
Chu Meng (禇蒙) (P)
Chu Qiang (禇强)
Chu Qing (禇庆)
Chu Qun (禇群)(P)
Chu Xiu Yang (禇秀阳)
Chu Xiu Yi (禇秀艺)
Chu Xiu Zhen (禇秀珍)
Gui Yu (桂玉)
Han Hai Yan (韩海岩)
Hong Feng (洪凤)
Hong Hue (洪茓?) (P)
Hong Jie (洪捷)
Hong Ju (洪菊)
Hong Ling Yu (洪玲玉)
Hong Min (洪敏) (P)
Hong Qing (洪晴)(P)
Hong Ruo (洪渃)
Hong Ying Ying (洪颖颖)
Huang Juan (黄涓涓)
Jiang Gui Jia (蒋桂佳)
Jiang Heng Bin (蒋衡斌)
Jiang Heng Fang (蒋衡芳)
Jiang Wen Lan (蒋文兰) (P)
Jiang Wen Quan (蒋文全)
Jiang Wen Wei (蒋文蔚)
Jiang Wen Ya (蒋文亚) (P)
Jiang Wen Yu (蒋文雨)
Jiang Xia Lian (蒋夏莲)
Jiang Xiao Min (蒋晓敏)
Jiang Xiao Ning (蒋晓宁) (P)
Jiang Xiao Wen (蒋小文)
Jiang Xiu Lian (蒋秀莲)
Jiang Yi Ting (蒋依婷)
Jiang Zi Xian (蒋小娴)
Jin Qiu (金秋)
Lin Yi Xuan (林怡璇)
Shen Li Kang (沈丽康)
Shen Li Quan
Shen Li Xin
Shen Shu Tong (沈淑童) (P)
Shen Xiang Xiang (沈香香)
Shen Yi Hua (沈艺花)
Shen Yi Shu (沈艺殊)
Shen Zhi Qi (沈志琪)(P)
Wang Ji (王姬)
Wang Lan Lan (王兰兰)
Wang Min (王敏)
Wang Tang Tang (王棠棠)
Wang Yan Yan (王艳艳)
Wang Yu Juan (王玉娟)
Wang Zhen Zhen (王真真)(P)
Wei Gui Lei (卫桂蕾)(P)
Wei Gui Yan (卫桂燕)
Wei Gui Ying (卫桂莹)
Wei Kun Li (卫琨莉)
Wei Mei Na (卫美娜)
Wei Qiu Fen (卫秋芬)
Wei Xia (卫霞)
Wei Xiang Ming (卫香茗)
Wei Xiao Jia (卫小佳)
Wei Xin He (卫新荷)
Wen Qu (文曲)
Yang Xin Qin (杨欣秦?) (P)
Yang Xing Jian (杨幸涧)

1 comment: