Thursday, July 14, 2011

Fuzhou (Jiangxi) Orphanage Foster Families

Last Updated:  December 12, 2014

We have foster family information for the children listed below from Fuzhou orphanage in Jiangxi Province.

Fu Ai Lan / 福爱兰
Fu Ai Xiu / 福爱秀
Fu An (福安)
Fu An An (福安安)
Fu An Lan / 福安兰
Fu An Li (福安丽)
Fu An Li / 福安莉
Fu An Na (福安娜)
Fu An Nan (福安楠)
Fu An Ting (福安婷)
Fu An Xin / 福安心
Fu An Xing / 福安兴
Fu Ao Xue / 福傲雪
Fu Bai / 福 白
Fu Bao Bao / 福保宝
Fu Bao Li / 福保丽
Fu Bao Zhu / 福宝珠
Fu Bei Hua (福北华)
Fu Bei Ling / 福北玲
Fu Bei Ling / 福贝玲
Fu Bi Cheng / 福必成
Fu Bin (福斌)
Fu Bing Jing / 福兵景
Fu Bu Ying / 福步英
Fu Cai Hong (P) (福彩红)
Fu Cai Lan / 福彩兰
Fu Cai Ling / 福彩玲
Fu Cai Yue / 福彩月
Fu Cai Yun (P) (福彩云)
Fu Cai Yun / 福彩云
Fu Cha Hong (福茶红)
Fu Cha Ren / 福茶仁
Fu Cha Ying / 福茶英
Fu Chan Chan / 福婵婵
Fu Chao / 福 超
Fu Chao Dan / 福超丹
Fu Chao Fang / 福超芳
Fu Chao Hui / 福朝晖
Fu Chao Jin / 福超锦
Fu Chao Lian / 福超莲
Fu Chao Mei / 福超梅
Fu Chao Ting / 福超婷
Fu Che (福车)
Fu Chen (福晨)
Fu Chong (福崇)
Fu Chong (福崇)
Fu Chong Fen (福崇芬)
Fu Chong He (P) (福崇河)
Fu Chong He / 福崇荷
Fu Chong Hua (福崇华)
Fu Chong Hui / 福崇慧
Fu Chong Jing / 福崇静
Fu Chong Lei / 福崇蕾
Fu Chong Mei / 福崇美
Fu Chong Na (福崇娜)
Fu Chong Pan (P) (福崇蟠)
Fu Chong Qin (福崇琴)
Fu Chong Tian / 福崇天
Fu Chong Wei (P) (福崇伟)
Fu Chong Wei / 福崇唯
Fu Chong Xin (福崇欣)
Fu Chong Xin / 福崇欣
Fu Chong Yao / 福崇瑶
Fu Chong Ying / 福崇英
Fu Chou Yao (福仇妖)
Fu Chu Chu (福楚楚)
Fu Chu Chu / 福楚楚
Fu Chu Fang / 福楚芳
Fu Chuan / 福 川 杨
Fu Chuan Bing / 福川兵
Fu Chuan Cong / 福川聪
Fu Chuan Dan / 福川旦
Fu Chuan Han / 福川汗
Fu Chuan Hao / 福川豪
Fu Chuan Heng / 福川恒
Fu Chuan Hong
Fu Chuan Hong / 福川红
Fu Chuan Hua (福川化)
Fu Chuan Hua / 福川划
Fu Chuan Ji / 福川记
Fu Chuan Jian / 福川坚
Fu Chuan Jie / 福川洁
Fu Chuan Jin / 福川进
Fu Chuan Jin / 福川金
Fu Chuan Jin / 福川金
Fu Chuan Jing / 福川晶
Fu Chuan Ju / 福川菊
Fu Chuan Jun / 福川军
Fu Chuan Kuai / 福川快
Fu Chuan Lan / 福川兰
Fu Chuan Lian / 福川莲
Fu Chuan Lian / 福春莲
Fu Chuan Lou / 福川楼
Fu Chuan Lu / 福川庐
Fu Chuan Lu /福川绿
Fu Chuan Mei / 福川美 (adopted on 8/30/06)
Fu Chuan Miao / 福川淼
Fu Chuan Ming / 福川明
Fu Chuan Ni / 福川妮
Fu Chuan Nian / 福川年
Fu Chuan O / 福川欧
Fu Chuan Ping / 福川萍
Fu Chuan Qiao / 福川俏
Fu Chuan Qin / 福川琴
Fu Chuan Qing / 福川晴
Fu Chuan Qun / 福川群
Fu Chuan Ren / 福川妊
Fu Chuan Sha / 福川莎
Fu Chuan Shan / 福川山
Fu Chuan Shu (P) (福川舒)
Fu Chuan Shu / 福川舒
Fu Chuan Wei? (福川为)
Fu Chuan Xiang / 福川箱
Fu Chuan Xing / 福川星
Fu Chuan Ya / 福川亚
Fu Chuan Yan / 福川妍
Fu Chuan Yan / 福川焱
Fu Chuan Yang / 福川洋
Fu Chuan Yao / 福川瑶
Fu Chuan Yi / 福川怡
Fu Chuan Yi / 福川意
Fu Chuan Yi / 福川移
Fu Chuan Ying / 福川英
Fu Chuan Yu / 福川玉
Fu Chuan Yun / 福川云
Fu Chuan Zhao / 福川招
Fu Chuan Zhi / 福川芝
Fu Chuan Zhong / 福川众
Fu Chuan Zhu / 福川筑
Fu Chuan Zi / 福川姿
Fu Chun Guo / 福纯国
Fu Chun Hong (福春红)
Fu Chun Hua (福春花)
Fu Chun Lan / 福春兰
Fu Chun Lin (福春琳)
Fu Chun Liu / 福春柳
Fu Chun Mei / 福春梅
Fu Chun Mei / 福春梅
Fu Chun Xiu (福春秀)
Fu Chun Ya / 福春亚
Fu Chun Yan / 福春燕
Fu Chun Yao (福春谣)
Fu Chun Ying / 福春英
Fu Cong Fan / 福从翻
Fu Cong Fang / 福聪芳
Fu Cong Hua (福聪花)
Fu Cong Liu / 福从柳
Fu Cun Hui / 福村辉
Fu Cun Yi / 福村仪
Fu Dan / 福 丹
Fu Dan Dan / 福丹丹
Fu Dan Hua / 福丹华
Fu Dan Jin (福丹锦)
Fu Dan Min (福丹敏)
Fu Dan Ming / 福丹明
Fu Dan Ping (福丹萍)
Fu Dan Qing (福丹青)
Fu Dan Ting (福丹婷)
Fu De Lan (福德兰)
Fu Di Ya (福迪雅)
Fu Dong Huan / 福冬欢
Fu Dong Ling / 福东玲
Fu Dong Mei (福冬梅)
Fu Dong Ying / 福冬英
Fu Dong Yun / 福冬云
Fu Duan Yun (福端云)
Fu Dui Dui (福对对)
Fu Fan Chen / 福凡晨
Fu Fang (福芳)
Fu Fang Fang (福芳芳)
Fu Fang Lan (福芳兰)
Fu Fang Lan / 福芳兰
Fu Fang Ling (福芳铃)
Fu Fang Ling / 福芳玲
Fu Fang Yu (福芳鈺)
Fu Feng (福丰)
Fu Feng Feng / 福凤凤
Fu Feng Lan (福凤兰)
Fu Gang Qin / 福钢琴
Fu Guan Hua / 福冠华
Fu Guang / 福 光(
Fu Gui Lan / 福桂兰
Fu Gui Lian (福桂莲)
Fu Gui Lian / 福桂莲
Fu Gui Qiu / 福桂秋
Fu Guo Hua (福国花)
Fu Guo Hua / 福国花
Fu Guo Ping / 福国平
Fu Hao / 福 浩
Fu He / 福 荷
Fu Hei (福黑)
Fu Hong Lan / 福红兰
Fu Hong Lian (福红莲)
Fu Hong Lian (福红莲)
Fu Hu (福湖)
Fu Hua Hong / 福华红
Fu Hua Li / 福华丽
Fu Huan Qin / 福欢琴
Fu Huan Qing / 福环清
Fu Huan Zhu (福还珠)
Fu Huang Huang / 福凰凰
Fu Hui Dong (福惠东)
Fu Hui Ling (福惠玲)
Fu Hui Ming / 福会明
Fu Hui Ping / 福会萍
Fu Hui Ting (福惠婷)
Fu Hui Ting / 福会婷
Fu Hui Yu (福辉玉)
Fu Ji (福纪?)
Fu Ji / 福 济
Fu Ji Fang (福汲芳)
Fu Ji Huan / 福吉欢
Fu Ji Xiang (福吉祥)
Fu Ji Xing / 福吉星
Fu Jia Fang (福佳芳)
Fu Jia (福佳)
Fu Jia Jie (福佳洁)
Fu Jia Le / 福加乐
Fu Jia Mei (福佳美)
Fu Jia Ni (福佳妮)
Fu Jia Yao (福嘉摇)
Fu Jia Zhu (福佳珠)
Fu Jian Hua / 福建华
Fu Jian Lan / 福建兰
Fu Jian Qing / 福建晴
Fu Jian Ting / 福健婷
Fu Jiang Hong / 福江红
Fu Jiao Yu (福娇玉)
Fu Jin Fan / 福金凡
Fu Jin Feng (福金凤)
Fu Jin Hua (福金华)
Fu Jin Li (福锦丽)
Fu Jin Ling (福金玲)
Fu Jin Ni (福锦妮)
Fu Jin Xia / 福锦霞
Fu Jin Yang / 福锦阳
Fu Jing (福静)
Fu Jing Hong / 福景红
Fu Jing Hua (福静画)
Fu Jing Li / 福景利
Fu Jing Nan (P) (福静楠)
Fu Jing Ping (福静萍)
Fu Jing Ru (福静如)
Fu Jing Ying (福静英)
Fu Ju (福菊)
Fu Ju Fang / 福菊芳
Fu Ju Fen / 福菊芬
Fu Ju Lian (福菊莲)
Fu Ju Lian / 福菊莲
Fu Ju Mei / 福菊梅
Fu Juan Juan / 福娟娟
Fu Juan Lian / 福娟连
Fu Juan Zhen / 福娟贞
Fu Jun Fang (福军芳)
Fu Jun Fang / 福君芳
Fu Jun Fang / 福君芳
Fu Jun Hua (福俊花)
Fu Jun Hua / 福俊华
Fu Jun Ping (福俊萍)
Fu Jun Ping / 福俊平
Fu Jun Wen / 福俊文
Fu Jun Ying / 福军英
Fu Ka Na (福卡娜)
Fu Kai Ling / 福凯玲
Fu Kang Yan / 福康艳
Fu Kuan Lin / 福宽林
Fu Lai Hong / 福莱红
Fu Lan Hua (福兰华)
Fu Lan Hua (福兰花)
Fu Lan Ling / 福兰玲
Fu Lan Xi / 福兰西
Fu Lang / 福 朗
Fu Le Chen / 福乐晨
Fu Le Fa / 福乐发
Fu Le Hua / 福乐华
Fu Le Juan / 福乐娟
Fu Le Min / 福乐敏
Fu Le Tian ( 福乐甜)
Fu Le Tian / 福乐甜
Fu Le Ting (福乐婷)
Fu Le Ting / 福乐婷
Fu Le Ying / 福乐英
Fu Li Ni / 福丽坭
Fu Li Ping / 福丽萍
Fu Li Qiu (福丽秋)
Fu Li Ting (福丽婷)
Fu Li Ting / 福丽婷
Fu Li Xia (福丽霞)
Fu Li Xin (福立新)
Fu Li Yan (福丽燕)
Fu Li Zhen (福利贞)
Fu Li Zhen / 福丽珍
Fu Liang Xiu / 福良秀
Fu Liang Zhou / 福良州
Fu Lin Hua / 福林华
Fu Ling Shu / 福玲暑
Fu Ling Xiu / 福玲秀
Fu Ling Yan / 福玲艳
Fu Ling Yi / 福玲翼
Fu Ling You / 福玲有
Fu Ling Yun / 福凌云
Fu Liu Dan / 福柳丹
Fu Liu Lan (福柳兰)
Fu Liu Ying / 福柳英
Fu Lou Ting / 福娄婷
Fu Lu Lu (福陆陆)
Fu Lu Ping / 福路萍
Fu Lun (福轮)
Fu Lun / 福 仑
Fu Mao Mao (福毛毛)
Fu Mei Fang / 福美芳
Fu Mei Feng (福美风)
Fu Mei Li (福美丽)
Fu Mei Lin / 福 美林
Fu Mei Na / 福梅娜
Fu Mei Qin (福美琴)
Fu Mei Xiang (福梅香)
Fu Mei Ying (福梅英)
Fu Meng (福梦)
Fu Meng Hu (福梦湖)
Fu Meng Hua / 福梦华
Fu Meng Jun (福梦君)
Fu Meng Li (福梦丽)
Fu Meng Ping / 福梦平
Fu Meng Ping / 福梦萍
Fu Meng Qing / 福梦庆
Fu Meng Tian (福梦甜)
Fu Meng Yao (福梦摇)
Fu Mi Lan / 福米兰
Fu Mi Yu / 福米玉
Fu Miao Hao (福苗浩)
Fu Miao Jie / 福苗洁
Fu Miao Jun (福苗郡?)
Fu Miao Li / 福苗丽
Fu Miao Qin / 福苗琴
Fu Min Chun / 福敏春
Fu Min Li (福敏丽)
Fu Min Min (P) (福敏敏)
Fu Min Zhen / 福敏珍
Fu Ming (福明)
Fu Ming Na / 福明娜
Fu Mu / 福 木
Fu Mu Dan / 福牡丹
Fu Mu Lan (福木兰)
Fu Na Yan (福娜燕)
Fu Ni (福妮)
Fu Ni Ai / 福妮爱
Fu Ni Bo / 福泥波
Fu Ni Cai / 福妮彩
Fu Ni Cha / 福妮查
Fu Ni Chong / 福妮崇
Fu Ni Chun / 福妮春
Fu Ni Dan / 福坭单
Fu Ni Die / 福妮蝶
Fu Ni Fa / 福妮发
Fu Ni Fang / 福坭芳
Fu Ni Hua / 福妮华
Fu Ni Ji / 福妮姬
Fu Ni Jia / 福妮佳
Fu Ni La / 福妮拉
Fu Ni Lan / 福妮兰
Fu Ni Lian / 福妮莲
Fu Ni Miao / 福妮苗
Fu Ni Nian / 福妮念
Fu Ni Ou / 福坭欧
Fu Ni Qi / 福妮琪
Fu Ni Rong / 福妮荣
Fu Ni Shu / 福妮淑
Fu Ni Xiao / 福妮晓
Fu Ni Xuan / 福妮旋
Fu Ni Ya / 福妮亚
Fu Ni Yang / 福坭阳
Fu Ni Yu / 福妮语
Fu Ni Zhong / 福妮忠
Fu Nian Dong (福念东)
Fu Nian Qin (福念琴)
Fu Nian Ying / 福年英
Fu Nian Zhen / 福年珍
Fu Nian Zhong / 福念中
Fu Pan (福盼)
Fu Pei Bang / 福佩帮
Fu Pei Cai / 福佩彩
Fu Pei Can / 福佩灿
Fu Pei Cha / 福佩茶
Fu Pei Chen / 福佩晨
Fu Pei Chen / 福佩琛
Fu Pei Chi / 福佩驰
Fu Pei Chong / 福佩崇
Fu Pei Chun (福佩春)
Fu Pei Cong / 福佩茺
Fu Pei Dan (福佩丹)
Fu Pei Dong / 福佩冬
Fu Pei Ge / 福佩歌
Fu Pei Gong / 福佩工
Fu Pei Guan / 福佩观
Fu Pei Guo / 福佩国
Fu Pei Ha / 福佩哈
Fu Pei Han / 福佩汉
Fu Pei Hao / 福佩浩
Fu Pei Hua (福佩华)
Fu Pei Hua / 福佩花
Fu Pei Jiao / 福佩娇
Fu Pei Jiu / 福佩九
Fu Pei Kai / 福佩开
Fu Pei La / 福佩拉
Fu Pei Lan / 福培兰
Fu Pei Li (P) (福佩丽)
Fu Pei Mi / 福佩米
Fu Pei Mo / 福佩莫
Fu Pei Na / 福佩娜
Fu Pei Pei / 福佩佩
Fu Pei Ren / 福佩仁
Fu Pei Shu / 福佩述
Fu Pei Tao / 福佩涛
Fu Pei Xi / 福佩喜
Fu Pei Xi / 福佩希
Fu Pei Xi / 福佩西
Fu Pei Xiang / 福佩香
Fu Pei Xiao (福佩肖)
Fu Pei Xiao / 福佩晓
Fu Pei Xing (福佩兴)
Fu Pei Xing / 福佩星
Fu Pei Xue / 福佩雪
Fu Pei Yao / 福佩耀
Fu Pei Yin / 福佩银
Fu Pei Ying / 福佩英
Fu Pei Yong / 福佩永
Fu Pei Yu (福佩瑜)
Fu Pei Yun / 福佩云
Fu Pei Zhen (P) (富佩疹)
Fu Pei Zhen / 福佩贞
Fu Piao (福飘)
Fu Ping / 福 平
Fu Ping Ping / 福萍萍
Fu Po / 福 波
Fu Pu Ting / 福朴婷
Fu Qi / 福 琪
Fu Qi Fang / 福琪芳
Fu Qi Na / 福启娜
Fu Qi Yuan / 福其圆
Fu Qian (福倩)
Fu Qian (福芊)
Fu Qian Fang / 福倩芳
Fu Qian Ling / 福倩玲
Fu Qian Wen (福倩文)
Fu Qiao (福巧)
Fu Qiao Jia / 福巧佳
Fu Qiao Ling / 福乔玲
Fu Qiao Qiao / 福乔乔
Fu Qiao Zhu / 福巧珠
Fu Qing / 福 青
Fu Qing Hua / 福清华
Fu Qing Nan / 福庆南
Fu Qing Ping / 福青萍
Fu Qing Qing / 福青青
Fu Qiong (福琼)
Fu Qiong Ping (福琼萍)
Fu Qiong Ren (福琼任)
Fu Qiu Hua (福秋华)
Fu Qiu Na (福秋娜)
Fu Qiu Na / 福秋娜
Fu Qiu Qin (福秋琴)
Fu Qiu Ru (福秋如)
Fu Qiu Ru / 福秋如
Fu Qiu Yue (福秋月)
Fu Qiu Yue / 福秋月
Fu Rong / 福 蓉
Fu Rong Hua / 福荣花
Fu Ru Bing (福如冰)
Fu Ru Chun (福如春)
Fu Ru Guang / 福如光
Fu Ru Xue (福如雪)
Fu Rui Mei / 福瑞梅
Fu Rui Qing / 福瑞庆
Fu Rui Yao / 福瑞瑶
Fu Run Ming / 福润明
Fu Ruo Dan / 福若丹
Fu Sha (福沙)
Fu Sha Fang (福沙芳)
Fu Sha Jiao (福沙娇)
Fu Sha Na / 福沙娜
Fu Shan (P/L) (福珊)
Fu Shan Hong (福珊红)
Fu Shan Shan / 福闪闪
Fu Shi Li (福诗丽)
Fu Shi Mei / 福世梅
Fu Shi Meng (福诗梦)
Fu Shi Qing (福诗情)
Fu Shi Ting (福师婷)
Fu Shi Yin (福诗音)
Fu Shi Yu (福诗雨)
Fu Shu Lin (福淑琳)
Fu Shu Xia (福淑霞)
Fu Shuang Shuang (福双双)
Fu Shui Fang / 福水芳
Fu Shui Hua / 福水华
Fu Shui Lian / 福水连
Fu Shui Qin / 福水琴
Fu Shuo Shuo / 福烁烁
Fu Si Bian (福思卞)
Fu Si Lan (福思兰)
Fu Si Na (福思娜)
Fu Si Ni (福思妮)
Fu Si Ni / 福丝妮
Fu Si Rui (福思蕊)
Fu Si Si (福思思)
Fu Si Tan (福思潭)
Fu Si Yao (福思摇)
Fu Si Ying / 福丝英
Fu Si Yu (福思雨)
Fu Song Fen / 福嵩分
Fu Song Huan / 福嵩欢
Fu Song Le / 福嵩乐
Fu Song Qin / 福嵩琴
Fu Song Tian / 福松田
Fu Song Yue / 福松月
Fu Su / 福 素
Fu Su Fang / 福素芳
Fu Su Li / 福苏丽
Fu Su Ting / 福素婷
Fu Tao Ting (P) (福涛婷)
Fu Tian (福甜)
Fu Tian Hua (福天华)
Fu Tian Hua / 福天华
Fu Tian Ya / 福田雅
Fu Ting / 福 婷
Fu Tong Li (福童莉)
Fu Tong Li / 福童丽
Fu Wan (福婉)
Fu Wang / 福 旺
Fu Wei Hua / 福卫华
Fu Wei Lan (福卫兰)
Fu Wei Li (福薇?丽)
Fu Wei Lin (福伟琳)
Fu Wei Na (福伟娜)
Fu Wei Xiu (福伟秀)
Fu Wen / 福 文
Fu Wen Fang / 福文芳
Fu Wen Hua (福文华)
Fu Wen Hui / 福文慧 – (Birth parents)
Fu Wen Lin / 福文林
Fu Wen Ling (福文灵)
Fu Wen Na / 福雯娜
Fu Wen Yu / 福文玉
Fu Wu Jie (福午节)
Fu Xi (福喜)
Fu Xi / 福 希
Fu Xi Fang / 福细芳
Fu Xi Hua / 福西华
Fu Xi Lian / 福茜连
Fu Xi Mei / 福细梅
Fu Xi Ting / 福希婷
Fu Xian Hua (福贤华)
Fu Xiang Hu (福想湖)
Fu Xiang Hua (福想华)
Fu Xiang Mei / 福想美
Fu Xiao Ai / 福笑爱
Fu Xiao Bing / 福小兵
Fu Xiao Bo /福笑波
Fu Xiao Cao / 福小草
Fu Xiao Chong (福小崇)
Fu Xiao Chong / 福笑崇
Fu Xiao Cong (福小聪)
Fu Xiao Cong / 福小葱
Fu Xiao Cui / 福小翠
Fu Xiao Dang / 福笑当
Fu Xiao Die / 福笑蝶
Fu Xiao Ding / 福笑定
Fu Xiao Dong (福小东)
Fu Xiao Fan (福晓凡)
Fu Xiao Fang (福小芳)
Fu Xiao Fang / 福小芳
Fu Xiao Gui / 福笑桂
Fu Xiao Guo / 福笑国
Fu Xiao Han /福笑浩
Fu Xiao Hao / 福笑好
Fu Xiao Hua (福小花)
Fu Xiao Hua / 福晓华
Fu Xiao Hui / 福小惠
Fu Xiao Hui / 福笑辉
Fu Xiao Ji / 福笑吉
Fu Xiao Ji / 福笑记
Fu Xiao Jiao / 福小娇
Fu Xiao Jing (福晓静)
Fu Xiao Jun (福小俊)
Fu Xiao Kai / 福小开
Fu Xiao Kang / 福小康
Fu Xiao Ke / 福笑可
Fu Xiao Lan / 福笑兰
Fu Xiao Li / 福笑立
Fu Xiao Li / 福笑黎
Fu Xiao Ling (福小玲)
Fu Xiao Long / 福笑龙
Fu Xiao Lu / 福小鹿
Fu Xiao Mei / 福小梅
Fu Xiao Miao (福小苗)
Fu Xiao Na (福小娜)
Fu Xiao Nian / 福笑念
Fu Xiao Pei / 福笑沛
Fu Xiao Peng (福小朋)
Fu Xiao Qi / 福笑琪
Fu Xiao Qiao / 福笑乔
Fu Xiao Qin / 福晓琴
Fu Xiao Qing / 福小清
Fu Xiao Qing / 福笑青
Fu Xiao Qun / 福笑群
Fu Xiao Ruo / 福笑若
Fu Xiao Shu / 福笑述
Fu Xiao Shuang / 福笑双
Fu Xiao Wan / 福笑婉
Fu Xiao Wei / 福晓魏
Fu Xiao Wen / 福笑文
Fu Xiao Wu / 福晓芴
Fu Xiao Xi / 福小希
Fu Xiao Xi / 福笑喜
Fu Xiao Xiao / 福小小
Fu Xiao Xiao / 福笑夏
Fu Xiao Xiao / 福笑笑
Fu Xiao Xuan (福小旋)
Fu Xiao Xuan / 福小旋
Fu Xiao Yan / 福晓艳
Fu Xiao Yin / 福笑银
Fu Xiao Ying / 福笑英
Fu Xiao Yong / 福笑勇
Fu Xiao Yu / 福笑语
Fu Xiao Yun / 福笑云
Fu Xiao Zong / 福笑宗
Fu Xin Lou / 福心楼
Fu Xin Ping / 福新平
Fu Xin Qiao / 福新俏
Fu Xin Xin (福欣欣)
Fu Xin Yi (福欣怡)
Fu Xin Yu (福欣雨)
Fu Xing / 福 星
Fu Xing Ji / 福星济
Fu Xing Rui / 福星瑞
Fu Xiu Lan / 福秀兰
Fu Xiu Qin (福秀琴)
Fu Xiu Yun (福秀雲)
Fu Xuan Lan (福宣兰)
Fu Xue (福学)
Fu Xue Hong (P) (福雪红)
Fu Xue Hua / 福彐华
Fu Xue Na (福雪娜)
Fu Xue Qin (福雪琴)
Fu Xue Zhen / 福彐珍
Fu Ya (福亚)
Fu Ya Cheng / 福亚成
Fu Ya Ling / 福亚玲
Fu Ya Mei (福亚美)
Fu Ya Mei / 福亚梅
Fu Ya Qin / 福亚琴
Fu Ya Qin (福亚琴)
Fu Ya Ting (福亚婷)
Fu Ya Ting / 福雅婷
Fu Yan (福艳)
Fu Yan / 福 焱
Fu Yan / 福 艳
Fu Yan Fang (福艳芳)
Fu Yan Hua / 福艳华
Fu Yan Li / 福艳丽
Fu Yan Mei / 福艳美
Fu Yan Yu / 福艳玉
Fu Yao Dan / 福遥丹
Fu Yao Dong / 福瑶冬
Fu Yao E / 福瑶娥
Fu Yao Fang / 福瑶芳
Fu Yao Kai / 福瑶凯
Fu Yao Na / 福瑶娜
Fu Yao Rui / 福瑶瑞
Fu Yao Shu / 福瑶淑
Fu Yao Ting / 福瑶婷
Fu Yao Xuan / 福瑶旋
Fu Yi / 福 姨
Fu Yi Lan / 福宜兰
Fu Yi Lian / 福谊莲
Fu Yi Mu / 福怡木
Fu Yin Lian / 福银莲
Fu Ying / 福 影
Fu Ying Fang / 福映芳
Fu You Juan (福友娟)
Fu Yu Fei / 福雨菲
Fu Yu Fen / 福玉芬
Fu Yu Hua / 福玉华
Fu Yu Jiang / 福余江
Fu Yu Lan (福玉兰)
Fu Yuan Fang / 福圆芳
Fu Yuan Hong (P) (福远红)
Fu Yuan Hong / 福远红
Fu Yuan Hong / 福远虹
Fu Yuan Yuan (福媛媛)
Fu Yue Fen / 福月纷
Fu Yue Lan / 福月兰
Fu Yun Xia / 福云霞
Fu Zao Hua / 福早花
Fu Zao Ying (福早英)
Fu Zhao(or Chao) / 福 朝
Fu Zhen Hua (福真华)
Fu Zhen Hua / 福珍华
Fu Zhen Lian / 福珍莲
Fu Zhen Ling (福珍灵)
Fu Zheng Qin (福正琴)
Fu Zheng Qing / 福正情
Fu Zhi Chun (福知春)
Fu Zhi Fang / 福志芳
Fu Zhi Min (福智敏)
Fu Zhi Yun / 福志云
Fu Zhong Hua (福中华)
Fu Zhong Ling (福中玲)
Fu Zhong Ying / 福忠英
Fu Zhuang / 福 庄
Fu Zi Dan / 福紫丹
Fu Zi Hua (福紫华)
Fu Zi Hua / 福子华
Fu Zong Ting / 福宗婷
Fu Zu Ping / 福祖平
Fu Zuo (福作)

5 comments:

 1. The name of my daughter is on this list, Fu Su Ting / 福素婷 do you have more informations, of photos about her and her foster familie ?
  Thank you very much
  Jocelyne Beaudry mother of Fu Su Ting

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Jody...did you ever receive a response or have luck elsewhere?

   Delete
 2. Hello...I'm not sure if this link is still being checked. My daughter - Fu Xiao Miao was placed with 福小苗 in 2005. We adopted her on 5/13/2007. She is doing wonderfully. We were hoping to contact the foster family to gain information and thank them for her care. Any information would be appreciated. Thank you! Kelly Green

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

 4. lyzzyJanuary 27, 2017 at 10:19 AM
  In 2011 I visited the foster care family of my grand daughter Fu Pei Tao now 12 years old. They where hard to find because the director of the orphanage did not want to give us information about where to find the address Brian had gave me. But my guide was stubborn and we found them It was a wonderfull moment

  ReplyDelete